Get Involved

Get InvolvedI år skal Get Focused støtte Hope for Justice sitt arbeid i Norge. Helt spesifikt skal vi samle inn penger til arbeidet Hope for Justice gjør for å identifisere og hjelpe slaver ut av slaveri i Oslo og omegn.

Hope for Justice

Hope for Justice er en organisasjon som jobber med å hjelpe slaver ut av slaveri i mange land. De beskriver seg selv slik:

We exist to bring an end to modern slavery by preventing exploitation, rescuing victims, restoring lives, and reforming society.

Hope for Justice har utviklet en effektiv modell tilpasset kompleksiteten i menneskehandelsaker for å adressere utfordringer som møter ofre for menneskehandel i Norge. Deres kompetente team tilbyr opplæring av førstelinjetjenesten, utredning og identifisering av potensielle ofre, samt oppfølging og veiledning for å reintegrere ofre i velferdsordninger. Gjennom samarbeid med offentlige- og frivillige aktører gir de ofre for menneskehandel i Norge mulighet til å gjenreise seg etter utnyttelsen.

Prosjektet i Oslo

Global slavery index estimerer at det finnes 9 000 slaver i Norge. Dette er ikke medberegnet mørketall. Get Involved skal støtte to ansatte av Hope for Justice som siden april har jobbet med å identifisere og hjelpe slaver ut av slaveri i Oslo og omegn. De har allerede reddet ut flere ofre for menneskehandel (folk som har levd som slaver).

Vårt mål

Dersom Get Involved klarer å samle inn 300 000 kr vil Hope for Justice kunne fortsette arbeidet de har startet i Oslo. Uten vår hjelp blir det vanskelig for HfJ å forlenge ansettelsen. Det betyr at Hope for Justice ikke vil ha noen på bakken til å identifisere de som blir utnyttet i Oslo og omegn.

Vær med å bidra

Kollekten på lørdag kveld går til Get Involved,  og man kan gi hele helgen på Get Involved standen eller på Vipps til #75770. Målet er å samle inn 200.000 kr i løpet av helgen!