Get Focused

Har du tatt imot Jesus?

Gratulerer med den viktigste beslutingen i ditt liv! Vi i Get Focused ønsker at du skal få kontakt med et kristent miljø der du bor, også etter Get Focued. Gi oss en lyd, så tar vi kontakt med deg etter at Get Focused er over.